Tilauksen testaaminen

Ostoskori

 • All Vit In One

  All Vit In One

  52,50 €

 • Biotin HAD

  Biotin HAD

  42,50 €

 • Vime E + SE

  Vime E + SE

  32,90 €

 • Vimelyte

  Vimelyte

  178,50 €

 • Vitamin C

  Vitamin C

  27,50 €

 • Equi-Haemolyn 1L

  Equi-Haemolyn 1L

  86,50 €

 • Vimix Plus - 1 Kg

  Vimix Plus - 1 Kg

  54,50 €

 • Vimix Plus - 5 Kg

  Vimix Plus - 5 Kg

  239,00 €

 • Vimeperos - 1 Kg

  Vimeperos - 1 Kg

  88,50 €

 • Vimeperos - 5 Kg

  Vimeperos - 5 Kg

  385,00 €

 • Equi Force - 1 Kg

  Equi Force - 1 Kg

  59,50 €

 • Equi Force - 5 Kg

  Equi Force - 5 Kg

  259,00 €

 • Vizyme - 1 Kg

  Vizyme - 1 Kg

  52,50 €

 • Vizyme - 5 Kg

  Vizyme - 5 Kg

  229,00 €

 • Equimino - 1 Kg

  Equimino - 1 Kg

  68,50 €

 • Equimino - 5 Kg

  Equimino - 5 Kg

  298,00 €

 • Vime C-Electrolyte - 1 Kg

  Vime C-Electrolyte - 1 Kg

  41,50 €

 • Vime C-Electrolyte - 5 Kg

  Vime C-Electrolyte - 5 Kg

  178,50 €

 • Calphovit - 1 Kg

  Calphovit - 1 Kg

  51,90 €

 • Calphovit - 5 Kg

  Calphovit - 5 Kg

  226,00 €

 • Vimeperos - 100 g

  Vimeperos - 100 g

  17,50 €

  Onko teillä kysyttävää tuotteista tai haluatteko jättää lisätietoa tilauksen yhteydessä?

  Asiakastiedot

  Luo käyttäjätili

  Toimitustavat

  Matkahuolto icon MATKAHUOLTO
  • Lähelläpaketti

   5,90 €

  • Kotijakelu

   9,90 €

  Lähelläpaketti ilmaiseksi kun ostoksia on vähintään 100 €:n arvosta.
  Kotijakelu on ilmainen kun ostoksia on 150€:n arvosta

  Lue lisää toimituksesta
  Tuote Lukumäärä Hinta

  Equi Force - 1 Kg

  1 x

  50,90 €

  50,90 €

  Matkahuolto - Kotijakelu

  1

  9,90 €
  Välisumma 60,80 €
  Yhteensä 60,80 €
  Lisätiedot
  Tässä hieman tekstiä, Seuraava rivi, toinen, kolmas, viimeinen!
  Tuote Lukumäärä NettoVero Hinta

  Equi Force - 1 Kg

  1 x

  50,90 €

  44,65 € 6,25 €

  50,90 €

  Matkahuolto - Kotijakelu

  1

  8,68 € 1,22 € 9,90 €
  Välisumma 53,33 €7,47 € 60,80 €
  Yhteensä 53,33 €7,47 €60,80 €

  Payment date: 19.04.2022

  Contents total: 0

  All shipping methods:

  Array
  (
    [0] => Array
      (
        [zone_id] => 1
        [zone_name] => Matkahuolto
        [method_id] => flat_rate
        [instance_id] => 1
        [setting_name] => woocommerce_flat_rate_1_settings
        [settings] => Array
          (
            [title] => Lähelläpaketti
            [tax_status] => taxable
            [cost] => 5.175
          )
  
      )
  
    [1] => Array
      (
        [zone_id] => 1
        [zone_name] => Matkahuolto
        [method_id] => flat_rate
        [instance_id] => 2
        [setting_name] => woocommerce_flat_rate_2_settings
        [settings] => Array
          (
            [title] => Kotijakelu
            [tax_status] => taxable
            [cost] => 8.685
          )
  
      )
  
    [2] => Array
      (
        [zone_id] => 1
        [zone_name] => Matkahuolto
        [method_id] => free_shipping
        [instance_id] => 3
        [setting_name] => woocommerce_free_shipping_3_settings
        [settings] => Array
          (
            [title] => Lähelläpaketti
            [requires] => min_amount
            [min_amount] => 100
            [ignore_discounts] => no
          )
  
      )
  
    [3] => Array
      (
        [zone_id] => 1
        [zone_name] => Matkahuolto
        [method_id] => free_shipping
        [instance_id] => 4
        [setting_name] => woocommerce_free_shipping_4_settings
        [settings] => Array
          (
            [title] => Kotijakelu
            [requires] => min_amount
            [min_amount] => 150
            [ignore_discounts] => no
          )
  
      )
  
  )
  

  Applicable shipping methods

  Array
  (
    [0] => Array
      (
        [zone_name] => Matkahuolto
        [id] => flat_rate:1
        [method_id] => flat_rate
        [instance_id] => 1
        [flat_instance_id] => -1
        [title] => Lähelläpaketti
        [cost] => 5.175
        [min_amount] => -1
      )
  
    [1] => Array
      (
        [zone_name] => Matkahuolto
        [id] => flat_rate:2
        [method_id] => flat_rate
        [instance_id] => 2
        [flat_instance_id] => -1
        [title] => Kotijakelu
        [cost] => 8.685
        [min_amount] => -1
      )
  
  )
  

  Chosen shipping instance_id 1

  Current shipping

  Array
  (
    [zone_name] => Matkahuolto
    [id] => flat_rate:1
    [method_id] => flat_rate
    [instance_id] => 1
    [flat_instance_id] => -1
    [title] => Lähelläpaketti
    [cost] => 5.9
    [min_amount] => -1
  )
  

  Optimal method

  Array
  (
    [zone_name] => Matkahuolto
    [id] => flat_rate:1
    [method_id] => flat_rate
    [instance_id] => 1
    [flat_instance_id] => -1
    [title] => Lähelläpaketti
    [cost] => 5.175
    [min_amount] => -1
  )
  

  Paytrail transaction details:

  Array
  (
    [items] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [quantity] => 1
            [price] => 590
            [sku] => Matkahuolto - Lähelläpaketti
          )
  
      )
  
    [items_minor_amount] => 590
    [total_minor_amount] => 590
    [totals] => Array
      (
        [coupon_collection] => Array
          (
          )
  
        [items] => Array
          (
          )
  
        [shipping] => Array
          (
            [cost] => HoofPriceComponents Object
              (
                [value] => 5.9
                [net] => 5.175
                [tax] => 0.73
                [quantity] => 1
                [format_option] => -1
              )
  
            [zone] => Matkahuolto
            [method] => Lähelläpaketti
            [instance_id] => 1
          )
  
        [applied_line_coupons] => Array
          (
          )
  
        [custom_discount] => 
        [percent_cart_discount] => 
        [fixed_product_discounts] => Array
          (
          )
  
        [fixed_cart_discounts] => Array
          (
          )
  
        [line_discount_sum] => 0
        [line_discount_sum_net] => 0
        [line_discount_sum_tax] => 0
        [cart_discount_sum] => 0
        [cart_discount_sum_net] => 0
        [cart_discount_sum_tax] => 0
        [total_discount_sum] => 0
        [total_discount_sum_net] => 0
        [total_discount_sum_tax] => 0
        [subtotal] => HoofPriceComponents Object
          (
            [value] => 5.9
            [net] => 5.18
            [tax] => 0.72
            [quantity] => 1
            [format_option] => -1
          )
  
        [total] => HoofPriceComponents Object
          (
            [value] => 5.9
            [net] => 5.18
            [tax] => 0.72
            [quantity] => 1
            [format_option] => -1
          )
  
        [coupon_counter] => Array
          (
          )
  
        [discount_item_map] => Array
          (
          )
  
      )
  
  )
  

  Order 1160 items:

  Array
  (
    [items] => Array
      (
        [0] => Array
          (
            [name] => Equi Force - 1 Kg
            [type] => line_item
            [props] => Array
              (
                [_qty] => 1
                [_sku] => Equi-Force 1kg FIN
                [_line_tax] => 6.25
                [_tax_class] => 
                [_line_total] => 50.9
                [_product_id] => 177
                [_unit_total] => 50.9
                [_variation_id] => 811
                [_line_discount] => 0
                [_line_subtotal] => 50.9
                [_line_tax_data] => a:2:{s:8:"subtotal";a:0:{}s:5:"total";a:0:{}}
                [_reduced_stock] => 1
                [_unit_subtotal] => 50.9
                [_unit_total_tax] => 6.25
                [_line_discount_tax] => 0
                [_line_subtotal_tax] => 6.25
                [_unit_subtotal_tax] => 6.25
              )
  
          )
  
      )
  
    [shipping] => Array
      (
        [name] => Matkahuolto - Kotijakelu
        [type] => shipping
        [props] => Array
          (
            [cost] => 9.9
            [zone] => Matkahuolto
            [taxes] => a:1:{s:5:"total";a:0:{}}
            [method] => Kotijakelu
            [method_id] => 
            [total_tax] => 0
            [instance_id] => 2
            [_shipping_tax] => 1.22
          )
  
      )
  
    [coupons] => Array
      (
      )
  
    [custom_discount] => 
    [order_meta] => Array
      (
        [name] => all
        [type] => order_meta
        [props] => Array
          (
            [_date_paid] => 1650378667
            [_edit_last] => 1
            [_edit_lock] => 1650382554:1
            [_order_key] => wc_order_G5YS3PsTzKRRi
            [_order_tax] => 0
            [_paid_date] => 2022-04-19 14:31:07
            [_order_lang] => fi
            [_grand_total] => 60.8
            [_order_total] => 60.800
            [_amount_minor] => 6080
            [_billing_city] => Helsinki
            [_billing_email] => dev@hoof.fi
            [_billing_phone] => 050-5111115
            [_cart_discount] => 0
            [_customer_user] => 0

  
     Seuraava rivi,
  
     toinen,
  
     kolmas,
  
     viimeinen!";s:14:"create_account";b:1;}
            [_order_version] => 5.5.4
            [_completed_date] => 2022-04-19 14:31:07
            [_date_completed] => 1650378667
            [_order_currency] => EUR
            [_order_feedback] => Tässä hieman tekstiä,
  
     Seuraava rivi,
  
     toinen,
  
     kolmas,
  
     viimeinen!
            [_order_shipping] => 9.9
            [_recorded_sales] => yes
            [_transaction_id] => 2496f8cc-bfea-11ec-9a8a-1bec44f1f3c6
            [_billing_company] => Laatu Oy
            [_billing_country] => FI
            [_billing_postcode] => 00100
            [_billing_address_1] => Testikatu 10
            [_billing_address_2] => Sisäpiha
            [_billing_last_name] => Testi
            [_cart_discount_sum] => 0
            [_cart_discount_tax] => 0
            [_line_discount_sum] => 0
            [_billing_first_name] => Testi
            [_order_shipping_tax] => 0
            [_order_subtotal_tax] => 7.47
            [_prices_include_tax] => yes
            [_total_discount_sum] => 0
            [_wcpdf_invoice_date] => 1650378667
            [_customer_ip_address] => 85.76.141.124
            [_customer_user_agent] => Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.93 Safari/537.36
            [_order_stock_reduced] => yes
            [_new_order_email_sent] => true
            [_order_checkout_stamp] => 
            [_order_subtotal_value] => 60.8
            [_order_transaction_id] => 2496f8cc-bfea-11ec-9a8a-1bec44f1f3c6
            [_wcpdf_invoice_number] => 20220000054
            [_billing_address_index] =>      
            [_cart_discount_sum_tax] => 0
            [_hoof_address_card_pdf] => JVBERi0xLjQKJeLjz9MKMiAwIG9iago8PC9GaWx0ZXIvRmxhdGVEZWNvZGUvTGVuZ3RoIDExMDU+PnN0cmVhbQp4nNVYW3OjNhR+51focTtTE10QmEd742wcO3ES03Q6nT5osWIr3BLA2en/df/CPvcIAkncwGYM6cyawTqA4NO56JxPejDGnsFsxLmLvJUx8Ywrg6IzfZcgDIf+5y5HXmQcnRBEMPJujU+/eHe6L1zDka4NYjocfSvexOYQVef1F+PPv+ADK4MSRBlDkcGGtJDCWtpv/fKJjas+IO23fvHBosuT8LrxK8CwEl43vrGsRvamDoXqz6Nn1EGMOXr4DiuksJb2W7984tCqD0j7rV9+sezzJO23fo0a1tJ++5YaFgUngaXgHHAbpdK4NR6KS31wjKCDBa9G6EhFa4yOE3T10t3lY3B3+QoExaCWJi+jAqwcvXyRYh1FJnOqWLF1qJSwMK5P891G5vnubocGaPSY7eKVSCXIJ2kS6XjCaP0GQBU/4JVmaOKCWsMW7PPdLt2JTEYCAI9llqtY5CqJ965ymUYghx2HA5awXNI8mhuR5ULESZ6LOz2gcy2tS2t4SVdbQGxQTpvRp+PRRVcFrXaI8TbLlIxjEQQJ6KQvb7+nWQB6wuXnxXEP/m6NtcvHSLtW5NunVvaBaDlmnQiHrwGJa1omxZR2xWFcnyZpwOG/wlwM1t0DlDPWCHK6WJygxR89zAKHmnYDiKfnXQ8QVrMeBUQAQQAZsQckRhuRMNY593QyX04vZtMevENxI9ZouhzNJvP54sKbThCze0BrCWzXguxPWQ8g2G1UidnUwmg2uvgyWo7mox58RUkzGB9yzIn+8T7qjmOZ9rDEgtJL9qaSDDMVB+8M9JKB4DcYSFFStJc0gyJPcvhc/t+RvWhLRaprc4welcrlyxIdZ0AibqUWIHcncabWcZLqe+Yh5jvQo8y131lQn1Wo62qcVRqgWgUptQr/lwZFpFgtHrhItnlyr7In2292UR6reJ3dhyLXo75UfjDY3qP7RMX5h476wz3p4JbCLcJHGW41EYJgzDRdWMr0UfldC7gG5tjEpGmmzhbe9Ewn1t86IjGoSHo5Y7mmbdVodC8JWT3ogy2T2xWC+xrgTARgxx7yW6u7rsVmpeJIBFnJZE9SEeRfZS7Cks1eir9l2lVTwn7ANqefu0I45AcQclAllfHt4EUyGYs4qNLjYTH6M3R85Q1EaUtE3IxmR/Oro8mVTmPH16XcOQIQ4S25c5aEocqLcAtk2aY+FN4+uHgb7qVQsV7f3KhAo/4u1Xrzsbl5zygtCwWCjhDpY/rzYSNGzRq6+pfjdkMvVbYL8+9g42kcy80/YVjW8Vz2XQsfgFoVt8H3jLrAmtxqq4T8Z6uk6gCDLt7SeyWV0LpVQjg3IeUwu5F2n58ybDs2ww4+OWg90dKxlWUy55lllnI7y/wZ0teh9ZW07WZBSN6XZEXPfU+FYbhbZ3nBWmSqs99qpfSukghRVlKYzgkJ5mNr8h3p1a7YlvxJrXLxVeqZsvQ3crUN31ee/gX6Y7sFCmVuZHN0cmVhbQplbmRvYmoKMyAwIG9iago8PC9TdWJ0eXBlL1R5cGUxL1R5cGUvRm9udC9CYXNlRm9udC9IZWx2ZXRpY2EvRW5jb2RpbmcvV2luQW5zaUVuY29kaW5nPj4KZW5kb2JqCjQgMCBvYmoKPDwvU3VidHlwZS9UeXBlMS9UeXBlL0ZvbnQvQmFzZUZvbnQvSGVsdmV0aWNhLUJvbGQvRW5jb2RpbmcvV2luQW5zaUVuY29kaW5nPj4KZW5kb2JqCjUgMCBvYmoKPDwvQ29sb3JTcGFjZS9EZXZpY2VSR0IvU3VidHlwZS9JbWFnZS9IZWlnaHQgMjUwL0ZpbHRlci9EQ1REZWNvZGUvVHlwZS9YT2JqZWN0L1dpZHRoIDM1MC9CaXRzUGVyQ29tcG9uZW50IDgvTGVuZ3RoIDE5MzI3Pj5zdHJlYW0K/9j/4AAQSkZJRgABAQEAWgBaAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsKCwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wgARCAD6AV4DAREAAhEBAxEB/8QAHAABAAICAwEAAAAAAAAAAAAAAAcIBQYCAwQB/8QAGwEBAAIDAQEAAAAAAAAAAAAAAAUGAQMEAgf/2gAMAwEAAhADEAAAAbUgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGL3c8eysPpvfG6/18eP2afrOS1bti5O3dY6TkCLl/dr3AAAAAAAAAAAAAAADVO2PhGx1eOpWF4ZwAAAO/z7k2HnJtrto2Dl7AAAAAAAAAAAAAB5/XiBbPUoina7xYAAAAAHbj1NldtE2120c8ZAAAAAAAAAAAAxO/nq/cqJqnbHgAAAAAADfI2WszT7x7Ne0AAAAAAAAAADGbtFUrt8/17q4wAB7PGzbOGRzHP0ccsL0cupd0f0evAAA3Lgk7TUu+enxsAAAAAAAAAA4Z81WutC0qQiwANt4ZGba7aJCipjtx6AHm9eI1mIOErFV9e6uMACToedsnUbsAAAAAAAAABC1hrED2WpgDkzOtatc0V6zcmQAAB0+vMDWapQ7PVsACydRu0nQ86AAAAAAAABjN2ind9+b+X3rA+ljandJThZ8AAAAAQjYqvBlkqgAzXP1XBof0fu8+gAAAAAAABB9jq0HWOqgCZICyz7WLcAAAAAAKz3CjxtLQgAsbU7pKkLPgAAAAAAADCdHL5dmsAZ/l6+7z7AAAAAAHk968L08oA9+rbltHSAAAAIXsNZjmVhQAAAAAAAAAAAAAAAAAABLkHYpShZ4V4tVNiWcr31n6cWPrI+McmeLHNn7jPzOPhxY5s8GPrI+Mc2eDHNngxyZ+MfWeLHf598M468+eTPFjmz9xn5nHBj0effT688WBO9atk1V6zivFqpsSzlekqIm5ggbHVW60Gy9Qu+gSkRFM3AXCoX0erlzochxUzMtfssOT9byGrdr/AF8e6R0nXa10ydq1bOj14g+x1az1OvVYbjRbPU69V5tVOm+uWmJZyvSLFTOrdnBLEJYO3z6gezVOW4KwwVZapKcLPzFAWSGbBWur1532MlvZr2V2tdNwPTyTvWrZNVes4rxaqbEs5XpKiJucq5aoPsVWmyvWiH56t4nfz7/FzHR68QLZqlZ6nXqsNxos7Vq2StCT9Pb7846vXmydRu3b59VluNGtPSr9jN3PtHH31YulCm+uWmJZyvSLFTO38EjWG40XPc3XMcBZe3zmCrLVMXu0Wep16rDcaLaWmX2rVzoW8xsrufBJwnYavO9atk1V6zivFqpsSzlekqIm8rp6JurlogyyVXjnG9xkthOnl3SOk6s3WhWYp94rDcaLO1atnh26c1z9WlSEXI0TNd3n1FU3AS1B2GsNxotnqdeq02+kWlpd91bt4NO743MaOjIat2V0dEby8LIMVL4Dq5Iqm4CxNUuVYbjRbA1e4Yzdo27hkIWsFZ0yQjJ3rVsmqvWcV4tVNiWcr2R1bvrPr17PDt1dvn1kdW7WuvhznP1Y3bpzfP1a118Ob5+rG7tGf5ezrz5wPTyc8espp3+jz71rr4dl5O7WuvhzfP1Znn6dLkIwbfwyXl969a6+HYOXsyuno1btj8zz9WtdfD9Z3SPk8Rv5sD08gnetWyaq9ZxXi1U2JZyvAAAAAAAAAAAAAAAAAAACd61bJqr1nHHOOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA5YzyZAAAAEDWapRRN18AT1WbbK0JYAAAAAABB9jq0Pz1bAE41y1S/A2MAAAAAAAAaz2cNRr1874sAerxstZSb/ALXxSAAAAAA0CUiKwXGicM4A9XjZcWg/SMlq3gAAAAAAAAV0tlMimar4AyOrdZqn3ndo6UAAAAEbS8JW+20rz+vAAnKuWqb65aQAAAAAAAABj9umo96+d4bfzADnjMvwVjmqu2fK6egAAYHp5IPslWiyZgAANr4pC2FI+g93n0AAAAAAAAABqPdHVWutB8vvWAB249bxGyu5x8ll9HTxzjC9HLpUhGaXIxnFgADK6ei19I+gZ3m6wAAAAAAAAAANJkYusVxovh2agAAAAAABmNHTaSmXzZePuAAAAAAAAAAAA13q4q2W+k6n2x4AAAAAA3uNlrIVK65bR0AAAAAAAAAAAAAdefMRztdhSw1jE7+cAAAAZ/m7JxrdplCGnfrIAAAAAAAAAAAAAA6s+Y9lYeOZaF02QjcD08fXnA7seth5O3dY+TkeImt8jJbkyAAAAAAAAAAAAAAAAAOLHj2a/p7Nez6yAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP/EACwQAAAGAQMCBgIDAQEAAAAAAAACAwQFBgEHExYQNREVIDA2QBQzEjFQYBf/2gAIAQEAAQUC/wCpeyjSOK81EYIhxqM+OFbrMKjNplsgtqlihK8TCQbakOyBlqDHOA0fN3xP8CYszGFxK3t+/BzmUN7CK6jZSJ1AeNBFTrKZJ9xw4Tao2C+KuQY2TZ9xJU6ClfvwIcqhfsyco3iGk9YnM8v9Ct2teDUaO0X7f68lIoxTObm15x56m7Nd4ZClS64Lp3J5B9PJQocU6XbBZuq2P6q1Y1YFy2cJu0PqnOVMlpsJp176YasPprMXRI9jhJIiBPQu2SdJymn7J1iWgXkKf00uyeVufq3+e2yegpcnNW6KUmClwQvsLIkcJ2aj5a49NHnvMmP05J+SMYunKj1z1/sVCp4jCe5c6njOPRDyR4iRRVK4S+lqNJ+mh17fP710r3lLz0afSf5UZ9JzCMHi3GoocaihxqKHGooIokbpe86aIvUuNRQ41FDjUUONRQZxLOPP7V3nX0VIcxmBzGYHMZgcxmBzGYHMZgcxmBzGYHMZgcxmBzGYHMZgcxmBzGYHMZgcxmBzGYHMZgcxmBzGYHMZgcxmBzGYHMZgcxmBzGYHMZgcxmBzGYHMZgcxmBzGYHMZgcxmBzGYHMZgcxmBzGYHMZgcxmBRZd3LJ9NSO6jGPEZLnHTGM5GcZx0/jnPTBM5G2YZIbAwXOR/QwTOemMeIzjw6fwz4D+GfAZLnA/sZLnHRJBRfJ0zJGGC5z0wQ2RtmGSZx0SbKrgxckN000/T01I7qNP8Av9wivNIYUSK/BidR+8FLk5oePJFxk/G+Uy1ZuDKGisSiWYqy3JlMRGmn6TV9SetlnsCVeZZz4507jcJIajRnSE+EiD+FQ3d9SO01P5FqZ/VOrOJpV/aIqu5aSkTbkbNAmgX+nHZ5TudbuTKIiMyiWIqz3BlMxVMqqciR9dIuJUTVibm0nIhSEkBpp+npqR3Uaf8AfyynhPvavnlq8kVCZ1H7xR4z8+bn5dw3tGosZuNwn8EGmn6XCJ27N0ZYzlJIy6s4Q0HVGCZrFUjkymarlIeq+QVkHQbtoKG7vqR2mp/ItTP6qGNqqHOZQ9eVURnNSCFzGacdnlO5hT4IEjZa0kUpVROx6lkLuDTT9PTUjuo0/wC/3J6eOthFmyyFdkTS121H7xUGpIWuf+lpBo8Rt8EskZusn8EGmn6SWY8Na7lWsSKNBjPzJeZvKMTIQV1Rmn95jPwJqE+EiD+FN1st3EmyQt0JW6QpFSGoMmR5JUGwJoFmtP8A8p1XKWSGXu08SXe6cdneaeunLuUjzRT9T4IKNOpOWUlpyYzivVdCtltc3iblBpp+npqR3UMJBxGLv5FxKLlnHxI9k+XjnEhKOZVVxZJJ20EdNvYnDpyo8cYskjhiI6aexOHLlR2u0s8mxbtLHIMAssdys2cqM15GbeyxUbJIt2YRski3ZiOmnsTl1cZZ0n0Z22VYpyFjkZQgj59/FJczmQ7dqvnGbJI5YjGcly2uUu2JIzr+V66afp6akd1/yNNP09MlxkbZRtlG2UbZRtlG2UbZRtlG2UbZRtlG2UbZRtlG2UbZRtlG2UbZRtlG2UbZRtlG2UbZRtlG2UbZRtlG2UbZRtlG2UbZRtlG2UbZRtlG2UbZRguMe3qAk5ZvfMXY8xdjzF2PMXYo1h/Pbe9e7Hkp/MXY8xdjzF2PMXY0+QXUQ+lYorzmJzjJc9WrpVk4r0+lPM/ctdmLCNznMofq1bHeOY5iSNY/TvkH+E99EfILxjqvWltOp+1ZbijEYcOFHa3o0+g/D6r9ilJM5eLVh33oIcyZ4TUBVDDCUaSafqkpxlEFnL25f49Ncgjzr9JIiCX1bJX055m6aqsnHpTVOidld5VnhDUoF1IYg+pDIONSj5D65Sr7BjZNn0xkavLPIaIRhWX17LWUp5F6yWj3H0IqJcTDqCgUIJr9mZgms4hOVp3Bqe9AVJ1NZjIttENvtqJlVJNafIuMyES7i1PajIF9LmhaG1YDGPD76qRFiSFDjXgeaeP0Q5rsm0B0zJ56JoqLZbViUdhlpy7VEdSYxgClwXH+IYuDYyxbGBWTcoxjw/63/8QAPxEAAAUCAQcJBgUEAgMAAAAAAAECAwQFERMQEhUhMVKxFCAiMjNAQXGBMDVCUWHBIzRQodEkQ4KRRGBi4fH/2gAIAQMBAT8B/wC0uvtM63FWDlZZT1CuF1p4+okiCqnKV8XAcvk75jl8ovjMJqkpPxBFadLrpIw1WI6+vqDbrbpXQd/0GTOZi9Y9fyEiqvu6kdEgZmZ3P2KVKQd0nYR6u63qd6RfuI8tqSX4Z99WtLac5R2ITKspfQY1F8xt2+1So0ndIh1b4JH+wRkZXLvT76I6M9wS5rktWvZ8u4wqguKeaetIbcS6kloPV3h55EdBuLEqUuUvOVz0Nrc1IK4RTJS/hBUaR8yB0eSXyC6bKR8AUhSDsorc+FNVEX/4hC0uJJadh92MySVzE+YcpzV1S2c6NBela0lq+YYpTDWtfSMJSSSskuatCXCssrh+kMua2uiYkRHYx/iFzqZNwFYS+qf7d2q8uxcnR680ivqIQqURfiSP9fyCK2ovYqSSyzVCdSjR+Ixs+XOpUvHbw1bS4d0fdJhs3FeAcWp1RrVtPm06n4BYrnW4e1qdP2vtF582M+cd0nCCVEsiUXc60/1WC8+bSYeefKF+nt6nD5OvPR1T5tHfxGjbP4e5risuKzlpuY5FG3CHIo24Q5FG3CHIo24QSkkFmp2e3W2h0s1ZXIcijbhDkUbcIcijbhDkUbcINx2mTu2m3s6pLejupS2q2oaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AaSl7/AUqQ7IJeKd7Za12yfLLbm2yWMWMWMWyWPm2PJY8lslsiUqV1SBkadR5LZLGLGLHkShSuqQMjLUeWidVz0y1rtk+WSj/AJn0FSj47B22lryUmPhM557VCtduny/kEV9RCMyTDKWhLZ5O8psQakzGZJtZHcY6cHH8LXE2pMyWTbQR3FE6rnoDhqlzVl4X1idMTDbwGdvDJRmc1Kn1CtMdV4vLJF93+h5Ivu8vIxG7dHmQrXYp8xT/AM0gVz+36/YU2CUk89zqkHp8aH+EX7Bt+LUU5n7GJ0Q4jmb4HsFF7BXn/Af7ZfmYhVJmOwTayO4x04OP4WuJ1RZks4aCO4pkBLxYzuwO1ONHPDLXb5AlRaki3/0hKjqium2eSidVz0y1rtk+WSj/AJn0BP8A9SbB/K4dgf1uCWw9foFPEl9EdIrXbp8v5FLYxpGcexOsS5C0TEZpak/cVli6UvF4asifd3+P2yUTquegWk0IVglr+4cNRrPP2hKTUZJISiOLCwm/L+Q0RzIWYvbsBlY7GIBEcNJK2WHJKd9P9/8AsGlCI5pa2WMRu3R5kK12KfMU/wDNIFc/t+v2FO6MNJp+oMzM7mIalJkINPzFaIsJJ/UUXsFef8B/tl+Z5D93f4/bIk8On3Ru/bJTFGUpNhWyK7Z+eSidVz0y1rtk+WSj/mfQVJ02ZqXE+BECU2pJP/T9hCeORUMQ/G4rXbp8v5FObKLFxV+OsabTufuG3EVGOf11BSTQZpMJ93f4/bJROq56ApxxpqyX1TMVKFjJx2tvEUhjEfzz2JEmqojum3m3sItTTKcw82wqrGFIzi2KEX3f6Hki+7y8jCFZiiUXgH2kVGOWaf1IQqWqO7iuHsFYfJx0kJ+EUiWlP4C/QSqRiLz2TtcQqYUZWK4dzFUllIcJKNhCi9grz/gOUd1azVnFrD7JsOG2fgD93f4/bJSpaVt8nXtIPUUzVdlWr6iHARCu4s9YqErlT107CyUTquemWtdsnyyNPLYVntnYw884+rOcO5gpTxNYOd0Q06tlWe2djDz7kg85w7hc2Q4jDUrVkZlPR74SrBa1OKNato5bIw8LO6OzIzKej3wjtcLWpxRrVtMNzpDScxCtQbmvtXzFWv5BSjWo1K2mELU2olp2kHpT0giJ07hM2QhGElWrImbIQjCSrVkZkvR+zVYLqUpwrGrK3UJLRWJQemvvlZatWRmW/HLNbVYaTl7/AADjinVGte0ctkYeFndHZk2BFSlIK2cHpb0jtFZaJ1XPTLWu2T5fpNE6rnplsLELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELELF7SrpcbcJxJ6jGM7vGMZ3eMYzu8Yxnd4xSpmKnBWesvb1aaZHgNn5jGd3jGM7vGMZ3eMYzu8Yo6FmlTqz7nMj8pZNHj4DZzG1qaUS0bSEOWmWi5bfH2tQnFFTmp6xgzMzufMbQbiiQnaYZaJlsm0+HdKtFwnMZOw+PNZeWwvPQesQ57corbFfL2c6pJj9BvWrgFrU4rOUevm0eL/AMhXp3V1pLyDbXsMSGFRnDbVzSMyO5CLV1J6L+v6hp9p8rtqvz35TMcvxFCVVnHei10S/fnQopy3M3w8QlJILNT3abDTLRbx8A4hTSjQstfOJRpO6Q1VJLfjfzCK3voBVpnxSYOtM+CTC62fwIDtSku/FbyG3nMMLkLJtAjR0RW8xPeJsFMtN9ig60tlWYstfcWI7kleY2IkRERGanb3qTFblJssSoTsU+ls+ft4lOcldI9SQww3HRmNl3wyJRWMSaOlfSY1fQPR3WDs4m3s2Ij0jsyEWkttdJ3pH+36ApJKKyg9SY7mtPRDlGfT1DuFw5DfWQYMjLblJJq2EEQZLmxBhqiuq7RVgzS47Wsyuf1FrbP0W19owmz+EhhILYn/ALd//8QAPBEAAAUBBgIIBAQGAgMAAAAAAAECAwQRBRITFDFSECEgIjIzQEFxgTA0QmEjUbHBFSRQgpGhQ2DR4fD/2gAIAQIBAT8B/wC0tsuO9gqhuynVds6BNktF2jMwVnRi+kZKPsGSj7AdnRj+kLsls+woOWW8ns8wttbZ0WVP6CxDdkdkuQZs1lvmrrGCIi5F8FSSWVFEH7LbXzb5GH4zsc+uXjUpUs7qdRFsxKOs9zP8hp8UyJRUMSrM+tj/AADIy5H4pllb6riBGiIjJ5a+BlwkySqXJQWhTarq9fENNKeXcQI8dEZF1PTW4hvms6BVoRk/UP4qx+RgrVY+4TPjL+oJUlZVSfTlxEyU/cLQaFGlWvhiIzOhCFFKMjn2j6UiY1H7R8/yD1pPOck9UgajUdT6KVqQdUnQM2o6jk5zIMSWpBdQ+laETGTiI7ReGsuNX8dXt0dOZiXaRn1GP8jX4KVGk6pEO0b/AFHtfz6VpRsFeInQ/CMtm8skF5hCCbSSE+XRnzsY8Nvs/r8Wz53/AAu+3RfZJ9s0GFJNJ3T8HZLOrx+nRtOVdLBR7/Hs+VjouK7RdG1GbjuIXn4NEh1srqVUIZyRvMZyRvMZyRvMZyRvMKUajvK+OhamzvIOgzkjeYzkjeYzkjeYzkjeYcfcdKi1V+HZ0Zp5szcKvMZCNsGQjbBkI2wZCNsGQjbBkI2wZCNsGQjbBkI2wZCNsGQjbBkI2wZCNsGQjbBkI2wZCNsGQjbBkI2wZCNsGQjbBkI2wZCNsGQjbBkI2wZCNsGQjbBkI2wZCNsGQjbBkI2wZCNsGQjbBkI2wZCNsGQjbBkI2wZCNsGQjbBkI2wZCNsFpMNsGnDKnGye6V6/CqKkK8a9GvCvSNRJ1MEZHp0KipCvA1pTqYI66cbX1R78bJ7pXrwtT5f3EB/BeKuh8LTfxHbhaJFk9yfqD5cxIdN51TgivY7RLEyA7IdvpMhgqxcHzrQRLPdYeJxRkLX1R7gpRRoiD86CHFVKXjO6frwtV2qiZIWS9qyfrwkfPe5cJPzvuQkdyv0MWT3qvQTvl1ix/r9v3E+ZlyuI7RhqHIlfiH/sLZkQTvCHJKS3XzFrd8XoGe6T6CXZ7r7xuJMhgqxcHzrQQ4Dsd2+oyFoTTa/Cb1DdnvvlfP8A2DTIs9f/ANQR3ykNksuFr6o9+Nk90r14Wp8v7g2f5cni/Ogbm/ymKepcvcJaNTK31Cye5P1FovYTFC1MRWEKiqqfM/2FkvUUbR8D+f8A7v34Wvqj3CVEpacXQIukkrmgMySVTEY8zLxF+v8A4DhlFl306AjrzITTMpSjIZqd9/8AH/oEpa3yNzWpCR3K/QxZPeq9BO+XWLH+v2/cT+csyV9gRUKhCURKYWSvyFkmeKovsLW74vQM90n04F8//d+/A+vNovdwtEiOMqosgzosvTha+qPfjZPdK9eFqfL+4gNk7EUg/MGlaVYP3EtomIWGX2Fk9yfqJ6zkScNPlyH8IVvDjaoD5fYJUSivED+f/u/fha+qPcHDKREQae0RCz5eEeC5p+gtN7DZuF9Qj2ap9snL1BJs9UdvErUWa9is3T1ISPnvcuEn533IKTeSaQy4qC/1iEu0Sfbw0FqLLZNts1n5i04pq/GR7iPalxN10qiXaByCw0FQhZ0Y2EXl6mLW74vQItVtCCTdMMuk82TheYL5/wDu/fhaUZSF46NA1axEmjpcxKmql0bQXIQo+Xaoep8LX1R78bJ7pXrwdaQ8m6suQaaQym6gqEDjNG5i3esHG0upurLkGmUMFdbKgTEZQu+lPPg7Haf7wqhCCbTdToMozfxLvPg7HafpiFUIQSE3U6BcNhxV5SeYXEZdpfKtAlJIK6QWhLibqtA1HaY5tlQKiMqXiGnnwVEZUvENPPg7Haf7wgiBHQdSTxcgx3DqaQ1EZZOqE8HYrL53nCqP4fG2/qEIS2m4nQZRm/iXefFcCOs63Q1GaY7CeNr6o9+Nk90r1/pNr6o9+NRUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxUxU/iWWaHEGhRcyGE3tIYTe0hhN7SGE3tIWlFwlYqND+PZsSpYzhegwm9pDCb2kMJvaQwm9pC1FIJRNpLwcR/LukvyGvQWhLiTSrQSoqoy6Hp8WFDOQq8rskCKhULoLWTaTUryDrhvLNZ+fhLMk4iMJWpfp0XWkvJuLEqEuMddU/DhwFP9dfJISkkFdTp0bUk/wDAn38K04plZLSGHkvoJaeiZEfIxIstKuszy+wdZcZOiyp02Yzr/YIRrNQ11nOZ/wCulLklGbr5+QUo1HePw0SUcZdfIIWlxN5OnSMiUVDDlnR3PKnoFWRtWDsl3yUQKyXfNRBNkF9aw3Ajt/TX1GnSeeSwi+sSH1SF31eIiTFRjp9IbcS6m8g+XgXn0MJvLEmSuSqqtPFR5LkZVUCPLbkl1dfy+PKnNx+Wqg88t9V5Z+MIzI6kI9qKT1XuYafbeKrZ1+G9JaY7ZiRabjnVb5F/v+gEZpOpBq032+1zDdqsq7ZUCJTC9FkCMj04mok6hcyOjVYctZsuwVQ7aL7vIjp6DX+i6DEWXmMRZ+f/AG7/xABLEAABAgMBCggKBgkFAQAAAAABAgMABBESECExMjRBUZGS0RMUICJCYXHBBSMwQFJzgaGxslNicpPh8BUkM0NQY4KDhGB0lMLx0v/aAAgBAQAGPwL/AFTWZmEM9Sjf1QRLtOzJ04ojxMuy0OuqjGVWBoShO6Mud1xlzvti/MhwaFNpjx8q06PqEp3wA8HJY/WFR7otS76Hk/UVX+A0ectvfRN31QUsfqbX1MbXBUtRUo4SfIhbTim1jpINDAROJE236WBcVlnQVZ21XlD2eeqdeWG203ypUKZ8H1ZawF7pHs0QSTUnOfKpcbUULTgUk0IhLHhP2TAHxgKSQpJvgjP50qYmFWUjAM6joEVWbDAxGRgHmIbXV6TOFv0esQh9hYcaXgI84XMPqsoTrPVBedNEjEbzJHLssMuPHQhNYyXgx9dQEY8untWd0XlS6uxZ3RUyhWP5ZCosutraVoWKcvOuVX+0b7x1wh5lQW2sVCh5spaiEpSKknNHNJEq3ebTp6+UC0jg2PpnLw/GAp4ccd0uYuqAhtCW0DopFBybDzaHUeisVgqlFGUc0YUxSYa5mZxN9J5XFH1fqjpvE9BXmw8Gsq5yuc8RozDkhKRVRvACEzPhJNpWES+YfagBIoBgA8iptxAcQq8UqFQYVM+DwVtYVMYSns5XFXlVmGBn6SfNHplzFbTWmnqhx902nHFWieSmbmk1m1YqT+7/AB8qvwhJIocLrQ+YclmZR0TzhpGcQh1s2kLFoHq8zYkEn+avu7+T+kX08xBo0DnOny/GGU0lXjg9BWjkrlVHny5vfZP5PmZdflGnXDhUoRkDGzGQMbMZAxsxkDGzCW2kBDaRQJTm8uWn20ut+ioRkDGzGQMbMZAxsxkDGzBXLSzbKiKEoHk2G5WYLSFNWiKA36mMtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6MtVsJ3RlqthO6JwzbxeKCmzeAphuy3qe83L0XxS5eFYvilzAbl4GMU6ovgxeFbmA3L0X7laG5WhuXxS5fFLlG21OfZFYotJQdBFy8Cbl4GMU6ovg3PFtLc+ymsUUCk6Ddn+1HfdlvU95uf2lQ5ZFXmfGI7xc4wseNmed/TmiX9QPmMBKRUm8BEvKXqpTzus54mJfoBVUfZOCESzyHlLCieYkU+MfpCi+B4LhadKlIdlWW30uKINVpFMPbE/wBqO+J5N9Muh2rjnd2wnwdIUQ/Zpzf3Q3xU3zEx4QcvWvFoJ0Z/z1RLz6R/KX3d9xP+3c77iPUOd8SPr0fNEt67uMSP2+6PB39z/rCn5ivFWzSnpnRHFUpqpH7qXSObCmCi2oD9k6KKHWI4MEqYXzm1H4RMevPyiJv1y/jDUq82+XEk30JFMPbH6QovgeC4WnSpSFSzCHkrKgeekU+McenE2ma0bb9LrMcWQlTti8QwkWUwoWbZTmUKOIhcsvnDChXpJuT/AGo77st6nvNz+0qHPB687IdR76wJJIpLuq4UHQjPuiR8GtUFpKlqAzJAvD86Il/UD5jCHFCrcv4w9ub89USXBtOKl5e8uyk0NrD7oYn0C+jxa+zN+eu5/hH5bk/2o74mOJIQJhVVC1gKuuHTMWuHtG3bw1hDaBaWs2QOuBJyyVLWUhnmDaPx1xxd9JS9Y4M2xTnDAfhBSoUULxESqXP2ZbUFV0VMYJf/AJJ/+oeblKcXSyuzZVUYDniR9ej5olvXdxiR+33R4O/uf9YYU0KrotXaamFLUbSlGpJiRU3jcMkewm/Eqrph6g7Kf+RMevPyiJv1y/jc/wAIfLcSqXvKEnaBGmzhuSoR07SVDqpEgrpkLB7L1yf7Ud92W9T3m5/aVEtMt4zbaT23zCJ+9Z4K0HNCcMcaV07dBoFL0S/qB8xhU49zS4C8r7Ob89cZAr7z8IfFngw5VspJrZObuhbSxRaDZI64/wAI/Lcn+1HfE8h5RVKOO0V9Xrj9IyYtOgVWE/vE6Y4woeLlha/qzQ5K8XL5RhUF0vwJXi5YUUkpJVWvVCnUijcx4wduf89cJ/27nfcR6hzvht0YUKChCOCdoFUcbXoPXCZuZeQsoxEtw1Ltm0JcEKI9I/8Agg+Dn1WKqtNKPwhb0i8hq2alpzAOyONzLqXnk4tMVPXCGWFWpdjpDpKzxMevPyiHnRNMgLWVUv6YdlVqC1N50x/hD5bg8GvkcKi8gK6adEFUlMIS0eg7Xm+2FzT7wW9ZvuG8lAgrb/YNiw319dyf7Ud92W9T3m5w0s5wTlKVpWOGmnOFcpZrQC9HERMEStKcHQQH5dfBujAqlYS5NO8KtIsg0AvQZZ2ZJYIpYsgXtVxYlHy0F4RQH4wt55Vp1Zqo0pWOJ8ZPF7HB2LIxdVxYlH+Bt414GsLedVbcWaqVphLDM2pLScCbINId4u/wXCKtqohN86oW64q04s2lHSYQ8yqw6g1SqEJm3uGCL6eaBSOKNzJTL2SmxZGDVc4o3MlMvQpsWRg1XDxWYU0DhThB9kFCpooSfo0hPvuhCJoqQMzgCvjFiYmVFv0E80e64puVmOCQo2iLIN+MtOwndC33123V4VRxPjJ4vY4OxZGLquVF4xYE0Vj+YkK98UmZlTifQwJ1XZ/tR33Zb1Pef4TP9qO+7fAMYo1RijVGKNUYo1RijVGKNUYo1RijVGKNUYo1RijVGKNUYo1RijVGKNUYo1RijVGKNUYo1RijVGKNUYo1RijVGKNUYo1RijVGKNUYo1RijVGKNUYo1RijVGKNUYo1RijVGKNUYo1RijVGKNUYo1ReFPJszLTzqGnhZISs0tCMqe+8MZU994Yyp77wxlT33hjiT66zDWKVdJPlx4PlXCkpvurQfdGVPfeGMqe+8MZU994Yyp77ww/OPuuLCjwaLaie3zN5j95jN/aggihGbkNvsqsOINQRFtPNfT+0b0fh5XgmiFTjg5o9HrMFSiVKJqSc/IbYaFXHFWRDMs3itpp2+aceaT4l887qX+PJTMS67Diff1QE3mZoYzRz9nk1MS9Hpz3I7YW68suOLNSo8k+EnU/VZr7z5q7LPCraxSHJZ7CMVXpDTyQpCilQvgjNCWvCCeGR9MnG9umLcs+l0aBhHs5dZl9KVegL6j7IU1JgyrPpdM7uUG74YTfdXoEIbbTZQgUAGbzazeRMIvtud3ZC2XkFtxBoUnlBbaihYwKSaGKF0TCdDwr748dI+1Dkc6WmB2U3xzZZ89tB3x4iSSnrcXWCDMcCn0WRZ9+GCSak5zykS7CarVnzAaTCZdntUvOo6fOLQo3NoHMc09RhTEwgtuJzHzEMS6KnOrMkdccG1znFY7pwq864N9POGK4nGTHjE8Ix0Xk4Pw8uHFeIlfpFDD2QGJZuwnOc6u3zwoWkLQbxSoXjCnfB6+AX9ErF/CLE0wprrOA+3yf6swVJ+kN5I9sJcmzxt7R0Bv8A4AUOIStBwpUKiCpoKlF/y8GqKsONTKdkx4yRe7UptD3RRSSk9Yu0bQpZ+qKxzJF0daxZ+MAzL7bA0J5xgKU2ZlzS9fGqAAKAZh/BaEVHXF+XaP8AQIvMNjsQIvXv9W//xAArEAEAAQIDBwQDAQEBAAAAAAABEQAhMUFREGFxgZHB8CBAobEw0fFQYOH/2gAIAQEAAT8h/wCpiUsrlwxNOgDRPzb/ABTqcDR8h8Us8o37UzLy4UhbnB+6YPCJYGkA1IjRNf5/L3fFau2Qhx0/wWVoW+Y05004TJyzf+sUrRJXK8/w4UbkhzKQwg5Lng8+tRusnrH3Fveht+UgKVXixbtnzwpGzpUlX8qg+mYG5qZ4L6KfZ/7QH3k5BqPusJGg5AzavhW55jq7/YzBxeb+HDOjJhPix9xDOeBi5De1hYsTwXHV9e+pL+tFjxHx0zQd927GoE7l7wUYh+fwgz8VvhzX0fXdMpi+H2rJ8sxPbOjItADFpLM79p3vweq+lL/A/pSaw3HJ+81gwgEHI9LRqxCejWMsuf5Nzk8qnuEx0zezf1KGbIs2fBz66+2aBgMg7nF5a+l4DICVdKz1Cv6OHWgiGgEAfhClVkDhQzpoFrrN2PH1M0BgcWS8sOntMa5bxlzMFTiQ3p9AKAJXAKCuach8cvywmCTcdQ+zn6ZynDc/sUNkUeaJH2cefYPQ/bp6Tv6I2Djy5b+H5saIpRQC2ZwZnPT03d8f4x0fp7OJYZLrFiv5Gv5Gv5Gv5Go9mkgH50ZpFlElfyNfyNfyNfyNWbDqqafjjpIEyFNzd/k8OHDhw4cOHDhw4cOHDhw4cOHDhw4cOHDhw4cOHDhw4cOHDgNAeV4JYBp6VkcBXdWInEbMVOApWE4tgaRjUNgcqNxsUDIjVKxE4CkVCQ0FIxqFJDSOArupHAR37BYGNY2CwMaxQS1i5xFAqAl3ViJxGxIqMn+lcOWp2DyJuKSKBlRqGxQciN5sCUAxm+lPinEITb4bT01vO4VH8sWLH2E842YeUL8QYft57ILiHwMVq+/ate76tMORxVc/TlTl7ay53io+vVszWExPOghChLA5KvDaVv8A2iyNG9RCWmdTxf8AvFGRS6udEAaAQbvrHVXWJOr+nT006+J0V8DV5m9sIN+DNs27Qz4lGX2DBcdwmjVSCMWofY1AwubJmt5+tknzmumxKqFycxrU/Wq2ZrCYnnQGa6SA7lVsDScGY7ibRx5p1XTYXQ6VHcaG4uCP6kpDYMLEmD24js8Np6a3ncKN4HHrIPSHk1L/AAQ4vRD0VvDFIJ1tiDYhe40+t6PV6VX2MQ51eIWQ13XJnYx/K/Z4bSrTGfsXn40pmkuId5powIs0wFEZOSre9jWi4R8wjXuC60lxqjESo0boIMRfZgsVQwlvDN5rxOivga/M3thIJE8z6BTI1MQVxaUFHY5wB0WmDHUBz9bEnzmvZh+Vuyxk+Iim9SuxmWIBnO9h5UQ8ciDH7dnhtPTW87hWTlvRdOZJRjxyS6wvo6U8kIyslg6Rsgm5JvOBb0vT+DofIibGOvtUsrVZBhrH8r9nhtKsb8KzPAPDCNOBUcwt7sWGqHUqXlcClbueVEmMxAkTGFQISBkL5NJeVWkHuNPrf0Kdby/HoZqMq1CYxIHNGgRe3SSkSqGThQU8LBIScqAF3SwK495zqORQxmzkTbdFBhmwMa8nFo6U0MJsRusBz2SRnD0SBTpTT7BwmQe9YflbsHvBwRvsXtpzpNwyX24AZqUVxvExP3U02OMmfM/EbPDaemtK9KjFjxKOJEy2DKwa09XFoCykxPzTqyoAhNnGm7TpiSWLBq0ZVjBoYFtzY31hIinA1g7IKTgVBHQnRE3YbHUBjC0YYjrWA+aBLlVvUrQnFGrUZeLjP9KeUynMutJdiJk1LxDJdMcAouAXLumSbs3YXACS7pkm7N2PjBNjmlqHqEMg8hNLLLd2Wg8ER5iaeJWIC8SE89jNo0yoBNx0NgafhpiCbRlwqTOhOiJuw2GUQZExKBjOEh1E0LCrMI6SDb4bT/MreG021+qH+SpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlKUpSlYCcB+OBuFAfsI6NeS968l715L3ryXvTMo0ul/efUb/wA7eSIwjlM6vLfXkvevJe9eS968l71HsQgQXV98HJ9mYIRJnIYdbnOnbKhWI+hmOndRyIoT49Te/Kv1BOPlBSLzJSpxX0RaYHe1hbaerN5svtH3A0tnd3GfSiroBmjMpAoV11az5PxsfhEx/e3dalqUW6+lRj0kOXZ6+1vA6amibxvQ8XZgtkj0useThWo06crGD4P641rpZepiPW9gq3xJenSOzO3x7OtLLLd9JfIUnQN75hRpDMOBge2k+4KydW9WgOInqvMcQDmUSLtW6IfmngJnzQnekly3HQJf/Nio5HMm/AD7qQL+I7qRs6VJX1ZqaLitxQ+TF0b2vcYPUZHY/VL5O/3Gpv8AY5mrbnFUXsYS52ND3Vsvf43bt1Jrw2N/HVufn85+OfecPPjhQgBviNqs33gapuAN5RAHuzr4OPy5VJhTAU8IWfxkiSw/KnamhhvMv8O7pQAAgMA9/ZYKEnJqZM3lT1u0U+5MEz8m3zSDFDFPUkVuOtE7d0ClokRTov1pLM+L2z5p8FZ/6HWaBsaAID/Fgy0hNOSxv/RS8v7h2oDABof9b//aAAwDAQACAAMAAAAQkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknuHxjckkkkkkkkkkkkkkkmnbbbbVEkkkkkkkkkkkkkiAbbbbbbqkkkkkkkkkkkkkFbbbbbbbbpkkkkkkkkkkkg7bbZjDzbbcskkkkkkkkkkMbbeSkkxrbbUkkkkkkkkkkLbcqkkkklbbfkkkkkkkkkk7bdkkkkkkzbaEkkkkkkkkibbskkkkkkAbbUkkkkkkkkiJJMkkkkkkiJJMkkkkkSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSEneDkcZRHPyZZ8YaTnKLtbUnfbZiaWwTXbdCw597SSvrUnfPhKrr31GOZCwvc7dYfDUnfvZZ5rxj/bdKmNc+Fch7UndmEjKDpn+QYd/cDwIcHbUnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbUg//wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/AP8A/wD/APySSSSFtuySSSSSSRtsSSSSSSSSSQNveSSSSSQNt7ySSSSSSSSQNt+SSSSSWtt2SSSSSSSSSSVtv3ySSYdtsSSSSSSSSSSSLNtsZqlhttiySSSSSSSSSSQNtttttttumSSSSSSSSSSSSctttttttqSSSSSSSSSSSSSTvtttttxeSSSSSSSSSSSSSSRKhtnD+SSSSSSSSSSSSSSSSSRauSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSST/xAArEQABAgMHBAMBAQEBAAAAAAABABEhMWFBUXGBkaHRELHB8CBA8TDhUGD/2gAIAQMBAT8Q/wDUhWGIx0mVCznoN47KQhVye4GyubgODolUJRU2fiB4AW2Y45UAAnUONRHZMrhQv/wQTPXET/madcgnrwyKiuT/ABGjiFoLFMwqkuBz1Tmi2gwIy8iH3SAYEyUTPdBwu74IkkSTn+oOYgiRE1J91R5GlqAiOD9o+Mw3JuCeEIysDG810+iJRWYuqOJHdP8AArfsHJYDc3CqJ5dgsA9mbfmXclQE9lFoRUgeXRMw5nhSQlmfICiRcKEHYF9k8kVxDd/nGkSmPIr3kjIvEB+scHYCayEHk1Ow+RyAvpZX5IeAYktOXQMIBcIfFmQLiHQwk3BpMZHJN6BYREHPwWPyK+xNV+Bt1v8ArNRImOCwZzNGv+JCAHJQ0Ac2WOWGtyAAAwH8SUAIMwZICRvatDC8Unj8oh+ewcpHL6km4HxuGZgiluRz8ACSwQgBc5D1O+6X9QkRKYDuPOvxsNzGotCMS4IcYH6c01dh5OnxEwwEl5vysrh/cTN4TdhaMxZ8XVxKGBloX2+mbCktIX5S/KX5S/KQ6BgkB/doq4K/KX5S/KX5SPBCMID+bUIXSE3N4VbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwVbpwRyigaAte4Dr71T0AJkiQmOgBMgiCJ9ARDgdASICpIgiQgRkEQ00CRA6AEyRBED0cDt0cDt0JCYQDwCJCY6FWIcA6OMsa9ARkOgJEBUkQRI6RchwBKIsMeu88uvvVPTuvCgZYspjMbt0gfaZWc5rYe6EIAiVaYAjU27o9iAuMDEcIhABJgA0cwgdoHWMz3zzQygiJgNAveVvPJSBDE8Cp/1CkNrQscmzU1JJLlBtBAYCJOraKQ6u48jTpK9p9PZVXprwveoVvfBUihHzBuwFqIsRFgCGMh5RQQc3DEVHIKYIvGLwajhbj2T2F5R1gHkA0S94RHCOsZnvnmjkARBiA0MymQvZF7Wmnc7sNMiAMKTA0RmxyL4elHCjg2g3iw816bzy6+9U9O68IItkA1II7HVEaCNkmOkQMlbuAk0ABYa9lsPdGgHkWbxyT8BnMC17QNmmt3mBloe/Tu+jeeSZoe5D2lf7siQ+Mu83tdAZcksMShIRJIEAvmzjmU25mzXiR7FEMBiFM8E+Dl1S1UZ8awxcSNsV6a8L3KFb3wVIoLIixZufxGRnJmpjjBkSx2Rh0xsIL9gtx7J7C89O36CAmh+cRPnoL7bg4MT4dCW0jQGbuem88uvvVPTuvCnaEblxmIIaGaJ6mJ7LBEUDQGi2HuhrCIEsBLaOarfWCG4DREJsbD2KESxBY4hd30bzyRpnjKWAjC2mAQ2NwDkCxeKjcKBUB8zLyckJJExy7Rukh14iC0XdrJXRyTkC0zt3jmpXtPp7KqLNRA6RUIIFiXG47goQBJcwD2wcuyJ84AviZjJggpOzlyxmPIzonQGYQZPQh9GTGIZXCsZ7MiZu/G8mZwsGa3Hsg3tETbaXRn3NoYOu36HMzGe0XYi67NGoAKx0Mw7oCHLYmQAtblAJdQ5z7N03nl196p6XUA8D3UlYZ4CGTJmCsNDGbPugtgWw8oNdgGkBDJkUvTgzAQGA6CQYGcAe4KOy5TMuyAGZUDCUmk/QSF6QBliCjovEJQeSAkGB7gq00OWE2n+I+TkcmpR0WiApoCEoAdgFCJaQzCRnY/SGS0hmEjOx+h0vAbJjQwUI0UAG4j1HDyKse8U5ubggNmfPoUshLyBjmCvQOCJ05TP4iR2VAwlJpP0BJOE2rxUA7kOoUYi6Q0DDrvPLr71T/wAneeXUgZhUlSVJUlSVJUlSVJUlSVJUlSVJUlSVJUlSVJUlSVJUlSVJUlSVJUlSVJUlSVJUlSVJUkABIfzMvAWLEzHI7FftHlftHlftHlftHlTNSntHI7NX+4AyIiQ2Hk5VX7R5X7R5X7R5X7R5RMhBgHJMpnsMj9MQerEJayzRBIgz+BSGiBS7DJceDZ/VyryqVPi9ERHJ+AeHIwUrQG5OZj9SCN/T/U8X+IA2DehohPEeQvG43/mDPicVaaogfFMn4suGnkfAz+qLh/R8lZwyN4sPuHxGisRaEFA2XJ5i3Y4ptbuzEx83UAG6Z09CEkdW1xlqp/ENkGJXC7E2a2IFAwAYCn1rIhm8Gh/1M0AmPkLGIItECg7ERofeB3VjonwR5X+McoKa0HkouAxiX2AHdBmLF0G890SSclz8gMuToBeaIYzzeb/sNRAkfBp22RCyD3T6IgBzabALypkCmbT/AJcPtN/iJETHtyho9kJZ3H0P/c0MSNuAtxl2QUwG5qT9w4G4NhRokfellaNxgnFuw4GR/mZYpF5gNeIpjJRsZW56IACA++TCBBsMQnEJKktD4ZRkQ6HeG67Mg41DhFWBj1PsY4B13zQ7sogAaRPgbprqKLaWroADAw/4pAGB0ZzQCEkDIIAAMP8A1v8A/8QAKxEAAQIDBwQDAQEBAQAAAAAAAQARITFhQVGBkaHB0RBxsfAgQPEw4VBg/9oACAECAQE/EP8A1JVj9ks5KLA1nSGq2rBz5V8+5PKAbCJZgpazsTypsDux4UXMDSB1hqn0SqP+Cbdq8YD/AHBNuKSy5dAQBgP4lghFxinMtKY5HsEyIV4kcfT90bC5WBMHjA73+O6AAMJf1PhuDYVP9FDsc7ERIGI+0Fgc6AXlNaMpm08Cn0Zcy2+h5sR0Jg+wPCcnSpQxOtNpPsh8wDEKllDYuwJ2ZEciYDlEzAYDlQwN7gjyGTIBFC/zumMjsaeEDJgn9YCA5KxSDt2GvyDs5cTxuxT6XsTz4ZPRJNY/F5YqFk0g0jwcsU6o1oMxhxD5DbNwXdxZl9Z2zAQ7rThIY3fEkASMAjhMwt4c5Xokk5Ln+IMZiLQgkDtYsHvcay7fKCm2bc5jH6k28v04BCoYAw+BLRKIQ0Ez6l5n/UgIJQtjtl8bb6VDYURhYgsfpyJR5O2vxK9ROi7G2nf+8cd0X7H/AH4tQIeY5Da/TDSwWAr9BfoL9BfoInI5Mz/d2grwv0F+gv0F+ggQ4Bf/ADf2gyZuFxVNmeVTZnlU2Z5VNmeVTZnlU2Z5VNmeVTZnlU2Z5VNmeVTZnlU2Z5VNmeVTZnlU2Z5VNmeVTZnlU2Z5VNmeVTZnlU2Z5VNmeVTZnlU2Z5VNmeVTZnlU2Z5VNmeVTZnlU2Z5VNmeVTZnlU2Z5VNmeVTZnlU2Z5VNmeVTZnlU2Z5VNmeUOYp3nS/r7lB0JAmgQZdCQJoEGXQkCBPQgJlVEAMiiQJqaICZ6EgTQIMujJP0ZJ+gIMipIEGXQU4h3KCuTjoSBM9CAmVUQAyPSUQ7lABycddPs6+5QdPE3UTLA4yOB0fpEywxt4wWteAiAEpBWCSYUFmivHIj3E0UjAQJkvDAoijDIO7ZYIyIA8iXiOwWn2KZg4BuaBGcd9trgf52AADBHsrE9zAD29TJR4O2vSd7S6TfSS9BcV7lQtFuFMoYPAC/vcgrkDaRj2mUPiWF4MOx/wBCdWAQI37Fe1UrSvAQkQFpkvANcUDRhkHdssEAnAAZEvHAI++1o3UFU/MB4xFzWR1QoXYG6Je4FQs7CLj7p00+zr7lB08TdFNgEWjb6IDzQuDOBOKs2CAO5Ic+3rWvATwaxwt0himXhLcjszL4Jw04juJ6eOnidGn2J7BawNBT3VCCZBBpMjk7ABzggEOAAZqSYQyT7Xc8LjMeQgAJBUwkEN3YL1Ckw644a0WL0FxXuVC0W46IVlHDBggCAwClwOOQcaoQCXIN5K9qpWleB08zoEHkFmDsBt0LlliO7j8Rli/1wOmn2dfcoOnibqVmRGgjgiS1A1RAeVcki7vHVa14CCo8juZ6wwVJl/qJbvAQZOLdwgMrghxivE6NPsQAWgK3g+z7or+zoPauNPBUYIwYCewxRIRJBn3UlIEPBp2zvTCSxws0hgp3tLpN9JIRiRBGaLojOCLxTQhHhYExLZBnQqWeG7CRxco0BOwYPB5Teey0TxB8uotRO80oi8DWdwsHe9e1UowoAAssCEiw5MvM6GSRTaw39jfehAkhaGjgWZG2F0pkn2xHFfx4w8v00+zr7lB0ijTW7K92Ld05Pcj2lJHz4rPxErAS9s8UPNJ3cmfc9DgMFKY8FAg2CXpRO/Nd3M75t0OFBSidigYTBJHw5KcSPBVkEYRMs0ChYAMEQDcphHDEpxO5UXJ7u5mMW6Rcnu7mYxboMgmtuYiouhqSdDDrAXNHHiCY0BvMTrLDoIuQDTIhgV6zyQ0FgkEBtzXdzO+bdCAQxTsNNCRoIKNCBvmczHrp9nX3KD/k6fZ1BCRVZVlWVZVlWVZVlWVZVlWVZVlWVZVlWVZVlWVZVlWVZVlWVZVlWVZVlWVZVlWVZVlWVZEkz/mGqSPECR4PkL8gL8gL8gL8gKCl9Q8Hzh/cRHAMAOp2GK/IC/IC/IC/ICGuDRLAYb5/TIWoPY8TwQIBx8BBuU1OUUjf/o/q0hplaDdAEBgPgapgDlT7y/BgIfUiJc1/xLs3xJQOD64qsKA83eD/ADLjdD2pXJD4GCQ+LzErsG+X1ShxHuqtW5i42j4gSBwU+kdelhd47J1PwwMj8yDHIvkM0WBaVjnHL5EltAK8C1EZXJifrW2HMbioQAdyl8jgLg2FHHDlTaRGiHPOG4Oy/wBY4RXI4CHiQ9g2pJ8KOhzFpLRAAGEvkSGYDU3BF+CLhd9h5olMbivlAjwvom52FgtNApbgkLB/t5+04KBmLD7eo8NaKeF49P8AcKR7As7mztNFr46Cg+4NFYhNoGXieNh0xTGPliJ/zCu2bpnJPO7MbMM0S8T98cOxFoUIIDWeY3dQQh5jSOi8rC2hZAXJ+opzA7qS2EfDqBnKsBudE9MODWfhEknJj/xQSTgoSx5lGcPMokmJ/wDW/wD/xAAqEAEAAQMCBQQCAwEBAAAAAAABEQAhMUFREGFxgfEgQJGhMPBQYLHRwf/aAAgBAQABPxD+0yfwkIPkfQNYgpMdNL86uqeE90oIwKbF7y+1QInlD6Cgy1/Vg1BCNUHv9pRy5ZUe6ie1WoDMbeU3cmoHIGWOgGVyYf4HLJEZJwiQPNHKaSPyCuYNx6e6pvFhv3VdfwqcWemIglAREIQHeB2RLT/UMhAydTm97DwiU/NfgMrYpr0kGHya2/LyUnaDhC6q5X8pcctgNQuNM8CYjnSN9XUzQ2YRLhICyJqe60xKNiW1B8BKoC05c+sp4F28rdgC3sVUyMJ26uHVw5G9TjM/ncTIGyNxIfcYM4QKcHVMHVYBaUcpm0/DdWci7AB6owmwqjrBjvV4Lw9+wfFF191ZPkpGjNCX4VBLiZ89HVIDHJz2B9YeReDDS9YB2BDogpXqyr/HRG4iNz2wM2JCpRcACzUxQFk2J/AbBmV9MjWgRhm+MrOCTlKvQuQheSwnJ1EiEdJQAPTkVmZ7CU2BSAr9lvoDdV/oRqOjZ5ByeqD0I0ZCelo0FrIln2s6AwXa/wBLkQwvSDnaZZgAXVdKA88RzsO5y2N1wMb4oEQAFgDT8KVqhtgVZqS+91klMnus+npQK0acPnrhvWyr7S43eKHGTugdac8pWJJg2DAaAHods6ASrsUVqJ0imI3jd6DVfyGVHZo5AwmSzzTPoXcCFRjdxMThh0rHQXQoHUT2aiLBCs5b9g8/pLnflxplyO3UbJ/MgESRyNS3mQWTyVcNgeksHQSXVerCORD2YskATACXYA9JRRRQdEHTMAH5xq+WdJGHU9JRRRUBQoJsZRkkHt+M/nB9kB3AO38SiRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIkSJEiRIkTVQCIblJhnbj9Fw9WFQJai7tiYng6iRkZiiSBJgRw5zzCcOZClSvNKQhWpCpuzZmYpwgMiQlB1rCUpEERLI6VqwqBLXJhQh4WMTMHHzwsYmYOPmkABVsBrRIjNhQowpMAlai79iYnhlAElOoGmxiSuLsk8GQAxLNIkREsjpQFK1KV5pXMhShwsCpQR1g0s44T6gbnqmfRcPH+t65eLClCwb4RqOCPkcIyR3B6J24GQ4FBlDAButM2wUR0A1JO0FOxYV7i1gZO6qGnWTzEKp7U/KMlaEzYDFk60AANHHZVYHThMIkKprWVswIbEriGLA2FUz60k3uvJR/IqUqcq1McTY0Ga6MM6USY9sHVn2PTw/eb8P7rfjEi/s6fvVw5HbqjLC4SKL2DKhF+BRow0W4Fdylk4x8Uo4nVEkxJM4rwLFhJadBjIq0wcGNN/CeuGwqwNKNtOCvAJsDiydau5bCdMqp7VpguF6NwZDUkrEUVpERsWSrJtIMTNWRsJXuBDmkiGblQHWWJIt6NlGgL59Mz6Lh4/1vW7RK6HONhFKg+BYGUx0kLnzUfECoAiDQQvKG/AznmXS4Mdb/dRMNIYkLwiSzYNFYFcyqrlC6n0nJgiMtwczaraJtYWC06HLLIjPDM2rK5JYoHVQpmvmySrBJDPcUmXrBgqwFmW8xQGxvhSEeYlT5c0tOciCFvJHC0RhKWmIwkuaniJVfZ0/crOGVgSiQO/0ApSUHStKO6q1Aqh6QZySPJob5JouK/f6vUxpnJlrWyEaNTqBWahRbBJlPIesFD8FYLqE+j876Zn0XDx/rerK2POACfkiclp47UYDGuheTRpECId/mmZbsuvAzOqQSA+DeSnnwiHgkdEBJAmJG2baU8PN+aDsj6Dkxy0VmQC7AEMgsoU1g/OAlD0THIuA4LcKSpx7B1zQc7JyAiLmBJZzJpTHHl04oAhyOastbgWSjrWPor95vw/ut6jqDRwjH2VP41nUAjOBsje8RUXP3zJp0SAN0ZtdNtRSFJ9YA7MmSgnzAIXOthUNxRmBjEEBSyhoTeVmjEAiIpyaJYGCYUAlYWEAgTyYiVqRDW4snBjBc9XEDGRNCYD5MazfA4nHZOyXJROZBuhExBZWyAC6CTSQYsrmj84EMteaxdxYgC8szdYIgqo4kY1hK8+mZ9Fw88JtrUkMaGlHoQNBFIEytNaVRZEE3Eoq23Ji1P3JhAIQUuLpRRQxAAQJlMTemGLuyjISBCw6RjgJDXGiDEBhcRNpwUKSKtkBMIDbQvmkwzeJlJzhEzPPgP6kl09miWN6bGqhC5YAHYoJSsoRWBaL2Jg0pBQszggYNhbCAvBdqIpqcoURa6uKPHoEUtYRHoiNOJFDiAQXXgtMWNqC2gIjKiuyTN+Be1qIyorskzfhaIWa26LKLTE86sICN3RDslIyKMq5aGGhx0QkGAQDkMVZO6NOwPtcH7RmIIk7AZi3C6i4hbWAWAFgWNKCLE4mEPKETM8+AL3LwhhEw0Dl4hXul3WiMaCAOjCibovqmfRfxnMJKBYSa8UrxSvFK8UrxSvFK8UrxSvFK8UrxSvFK8UrxSvFK8UrxSvFK8UrxSvFK8UrxSvFK8UrxSvFK8UrxSvFK8UrxSvFK8UrxSvFK8UrxSvFK8UqbvWYifx4SjRL4ECWG63pgQIEBD52stu5dh3SvC/OubrOYNJt8kNB6YECBAAR7DQsSXhPK9m19gNdpnSErs6cgg2AMImiPoEPXLI0TUSRGyKOaTXOkQ9ZgYeo3PytTKWA9ovmTKbDTjlNKpQ3VVZ9CzNK9SBdgyugLQGkEjDkc3ROb7QXCZHEplsAehy+lfL5L9+RqP0g1OZLoYuz1o6loX8TM2JGXuzO0/CwsVZPlf+aAWAAt6YVSdJMP7L/wA+1lwfDlyrQAHcKfKwrBy9Mhc0RMnpDJteZcBcTcqARRADo2TqI3SoXH8xPXo7oeu/CR/KRNB3YN2pSdxr0Sx5JfpSMijKrdfS9hxWvZuWh3cKjZdfAUB0D2zhgwGbMN2AnZhMQtlMbCjU3EhEsiJZ9TTdkY7iCdqx67sLqL3VGD6kI+fQtuIP+U0vdOgJ7lEE2WJ71hMEuQfVNKcoKEOVXL6nFsm0FkaCe9glQqZ7wQg/wQGgBz9wdRQksZtXW4cpkm4xfeEyaJhMgs+xWk0SpKvpD7cAtBoiDIf/ABl2J1VX3JdRm2FbtVqrPWETXhl2/Y/aTDl+ed/5tjqP/wAl7qRVw0D5jm/QYAIPeIZGIYyJZOTSIIWU+VPQs2hTpO+yTOw/jtNqXnJsKbSeVRJNMfkHfqtdlA2MAIA2PfhuaAjsgj3p5jcnvOcDk6GqGr+UmuiI6D9jNMDnLC7PHmuXHwDWlMdj7yhFPFNxHycPUVQPVYhPIhHoXOg7wEAMAGD+FVLmQD4abJ2V6/NAQpqh9UOlNgID+2//2QplbmRzdHJlYW0KZW5kb2JqCjYgMCBvYmoKPDwvQ29sb3JTcGFjZS9EZXZpY2VSR0IvU3VidHlwZS9JbWFnZS9IZWlnaHQgNTAvRmlsdGVyL0RDVERlY29kZS9UeXBlL1hPYmplY3QvV2lkdGggMzAwL0JpdHNQZXJDb21wb25lbnQgOC9MZW5ndGggMjkwMj4+c3RyZWFtCv/Y/+AAEEpGSUYAAQIAAAEAAQAA/9sAQwAIBgYHBgUIBwcHCQkICgwUDQwLCwwZEhMPFB0aHx4dGhwcICQuJyAiLCMcHCg3KSwwMTQ0NB8nOT04MjwuMzQy/9sAQwEJCQkMCwwYDQ0YMiEcITIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIy/8AAEQgAMgEsAwEiAAIRAQMRAf/EAB8AAAEFAQEBAQEBAAAAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALUQAAIBAwMCBAMFBQQEAAABfQECAwAEEQUSITFBBhNRYQcicRQygZGhCCNCscEVUtHwJDNicoIJChYXGBkaJSYnKCkqNDU2Nzg5OkNERUZHSElKU1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6g4SFhoeIiYqSk5SVlpeYmZqio6Slpqeoqaqys7S1tre4ubrCw8TFxsfIycrS09TV1tfY2drh4uPk5ebn6Onq8fLz9PX29/j5+v/EAB8BAAMBAQEBAQEBAQEAAAAAAAABAgMEBQYHCAkKC//EALURAAIBAgQEAwQHBQQEAAECdwABAgMRBAUhMQYSQVEHYXETIjKBCBRCkaGxwQkjM1LwFWJy0QoWJDThJfEXGBkaJicoKSo1Njc4OTpDREVGR0hJSlNUVVZXWFlaY2RlZmdoaWpzdHV2d3h5eoKDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uLj5OXm5+jp6vLz9PX29/j5+v/aAAwDAQACEQMRAD8A9/ooooAKKKKACiiigAooooAK+f8A4cf8iRZ/9wb/ANPVzX0BXz/8OP8AkSLP/uDf+nq5oAP2g/8Al6/7hn/uRo1r/kkPxS/7Guf/ANKIKP2g/wDl6/7hn/uRo1r/AJJD8Uv+xrn/APSiCgD0DVv+SvaZ/wBun/pPqteQeKv+Sht/2Ctf/wDRupV6/q3/ACV7TP8At0/9J9VryDxV/wAlDb/sFa//AOjdSoA5/wAM/wDIsaf/ANzD/wCm2Ku/8Jf8ix8Rf+xU0z/02tXAeGf+RY0//uYf/TbFXf8AhL/kWPiL/wBippn/AKbWoA6D48/8gOT/ALBU/wD6W6fR4l/5Dnjn/sFar/6RaZR8ef8AkByf9gqf/wBLdPo8S/8AIc8c/wDYK1X/ANItMoA6DRf+RY+Fv/bD/wBNs9c/8M/+SefDb/sK3f8A6Kvq6DRf+RY+Fv8A2w/9Ns9c/wDDP/knnw2/7Ct3/wCir6gDyD/md/8AuVP/AHC10Fn/AMkF1n/sFWH/AKdLuuf/AOZ3/wC5U/8AcLXQWf8AyQXWf+wVYf8Ap0u6AN/wT/zF/wDuUf8A2hXQX3/Ic+Nf/YKt/wD0ikrn/BP/ADF/+5R/9oV0F9/yHPjX/wBgq3/9IpKADw9/yA/Fn/ZQI/8A0ttaNc/5KHdf9hWH/wBG6HR4e/5Afiz/ALKBH/6W2tGuf8lDuv8AsKw/+jdDoA4Dx3/yXrxL/wBgq6/9NbVv+JP+aF/9u3/trWB47/5L14l/7BV1/wCmtq3/ABJ/zQv/ALdv/bWgDoPgv/yHPEH/AGCtC/8ASIV7BXj/AMF/+Q54g/7BWhf+kQr2CgAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACvn/wCHH/IkWf8A3Bv/AE9XNfQFfP8A8OP+RIs/+4N/6ermgA/aD/5ev+4Z/wC5GjWv+SQ/FL/sa5//AEogo/aD/wCXr/uGf+5GjWv+SQ/FL/sa5/8A0ogoA9A1b/kr2mf9un/pPqteQeKv+Sht/wBgrX//AEbqVev6t/yV7TP+3T/0n1WvIPFX/JQ2/wCwVr//AKN1KgDn/DP/ACLGn/8Acw/+m2Ku/wDCX/IsfEX/ALFTTP8A02tXAeGf+RY0/wD7mH/02xV3/hL/AJFj4i/9ippn/ptagDoPjz/yA5P+wVP/AOlun0eJf+Q545/7BWq/+kWmUfHn/kByf9gqf/0t0+jxL/yHPHP/AGCtV/8ASLTKAOg0X/kWPhb/ANsP/TbPXP8Awz/5J58Nv+wrd/8Aoq+roNF/5Fj4W/8AbD/02z1z/wAM/wDknnw2/wCwrd/+ir6gDyD/AJnf/uVP/cLXQWf/ACQXWf8AsFWH/p0u65//AJnf/uVP/cLXQWf/ACQXWf8AsFWH/p0u6AN/wT/zF/8AuUf/AGhXQX3/ACHPjX/2Crf/ANIpK5/wT/zF/wDuUf8A2hXQX3/Ic+Nf/YKt/wD0ikoAPD3/ACA/Fn/ZQI//AEttaNc/5KHdf9hWH/0bodHh7/kB+LP+ygR/+ltrRrn/ACUO6/7CsP8A6N0OgDgPHf8AyXrxL/2Crr/01tW/4k/5oX/27f8AtrWB47/5L14l/wCwVdf+mtq3/En/ADQv/t2/9taAOg+C/wDyHPEH/YK0L/0iFewV4/8ABf8A5DniD/sFaF/6RCvYKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAK+f/hx/yJFn/wBwb/09XNfQFfP/AMOP+RIs/wDuDf8Ap6uaAD9oP/l6/wC4Z/7kaNa/5JD8Uv8Asa5//SiCj9oP/l6/7hn/ALkaNa/5JD8Uv+xrn/8ASiCgD0DVv+SvaZ/26f8ApPqteQeKv+Sht/2Ctf8A/RupV6/q3/JXtM/7dP8A0n1WvIPFX/JQ2/7BWv8A/o3UqAOf8M/8ixp//cw/+m2Ku/8ACX/IsfEX/sVNM/8ATa1cB4Z/5FjT/wDuYf8A02xV3/hL/kWPiL/2Kmmf+m1qAOg+PP8AyA5P+wVP/wClun0eJf8AkOeOf+wVqv8A6RaZR8ef+QHJ/wBgqf8A9LdPo8S/8hzxz/2CtV/9ItMoA6DRf+RY+Fv/AGw/9Ns9c/8ADP8A5J58Nv8AsK3f/oq+roNF/wCRY+Fv/bD/ANNs9c/8M/8Aknnw2/7Ct3/6KvqAPIP+Z3/7lT/3C10Fn/yQXWf+wVYf+nS7rn/+Z3/7lT/3C10Fn/yQXWf+wVYf+nS7oA3/AAT/AMxf/uUf/aFdBff8hz41/wDYKt//AEikrn/BP/MX/wC5R/8AaFdBff8AIc+Nf/YKt/8A0ikoAPD3/ID8Wf8AZQI//S21o1z/AJKHdf8AYVh/9G6HR4e/5Afiz/soEf8A6W2tGuf8lDuv+wrD/wCjdDoA4Dx3/wAl68S/9gq6/wDTW1b/AIk/5oX/ANu3/trWB47/AOS9eJf+wVdf+mtq3/En/NC/+3b/ANtaAOg+C/8AyHPEH/YK0L/0iFewV4/8F/8AkOeIP+wVoX/pEK9goAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAr5/+HH/ACJFn/3Bv/T1c0UUAH7Qf/L1/wBwz/3I0a1/ySH4pf8AY1z/APpRBRRQB6Bq3/JXtM/7dP8A0n1WvIPFX/JQ2/7BWv8A/o3UqKKAOf8ADP8AyLGn/wDcw/8Aptirv/CX/IsfEX/sVNM/9NrUUUAdB8ef+QHJ/wBgqf8A9LdPo8S/8hzxz/2CtV/9ItMoooA6DRf+RY+Fv/bD/wBNs9c/8M/+SefDb/sK3f8A6KvqKKAPIP8Amd/+5U/9wtdBZ/8AJBdZ/wCwVYf+nS7oooA3/BP/ADF/+5R/9oV0F9/yHPjX/wBgq3/9IpKKKADw9/yA/Fn/AGUCP/0ttaNc/wCSh3X/AGFYf/Ruh0UUAcB47/5L14l/7BV1/wCmtq3/ABJ/zQv/ALdv/bWiigDoPgv/AMhzxB/2CtC/9IhXsFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQB//9kKZW5kc3RyZWFtCmVuZG9iagoxIDAgb2JqCjw8L1RhYnMvUy9Hcm91cDw8L1MvVHJhbnNwYXJlbmN5L1R5cGUvR3JvdXAvQ1MvRGV2aWNlUkdCPj4vQ29udGVudHMgMiAwIFIvVHlwZS9QYWdlL1Jlc291cmNlczw8L0NvbG9yU3BhY2U8PC9DUy9EZXZpY2VSR0I+Pi9Qcm9jU2V0Wy9QREYvVGV4dC9JbWFnZUIvSW1hZ2VDL0ltYWdlSV0vRm9udDw8L0YxIDMgMCBSL0YyIDQgMCBSPj4vWE9iamVjdDw8L2ltZzEgNSAwIFIvaW1nMCA2IDAgUj4+Pj4vUGFyZW50IDcgMCBSL01lZGlhQm94WzAgMCA0MjEgNTk1XT4+CmVuZG9iago3IDAgb2JqCjw8L0tpZHNbMSAwIFJdL1R5cGUvUGFnZXMvQ291bnQgMS9JVFhUKDUuMS4zKT4+CmVuZG9iago4IDAgb2JqCjw8L1R5cGUvQ2F0YWxvZy9QYWdlcyA3IDAgUj4+CmVuZG9iago5IDAgb2JqCjw8L01vZERhdGUoRDoyMDIyMDQxOTE3MzExMCswMycwMCcpL0NyZWF0aW9uRGF0ZShEOjIwMjIwNDE5MTczMTEwKzAzJzAwJykvUHJvZHVjZXIoaVRleHSuIDUuMS4zIKkyMDAwLTIwMTEgMVQzWFQgQlZCQSk+PgplbmRvYmoKeHJlZgowIDEwCjAwMDAwMDAwMDAgNjU1MzUgZiAKMDAwMDAyMzkwNiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAwMDE1IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMDExODggMDAwMDAgbiAKMDAwMDAwMTI3NiAwMDAwMCBuIAowMDAwMDAxMzY5IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMjA4NTEgMDAwMDAgbiAKMDAwMDAyNDE4NSAwMDAwMCBuIAowMDAwMDI0MjQ4IDAwMDAwIG4gCjAwMDAwMjQyOTMgMDAwMDAgbiAKdHJhaWxlcgo8PC9JbmZvIDkgMCBSL0lEIFs8OTcwNjE2OWE4MTZiMWJlMDU0MDA0YTM2OWE1Zjc1ZTk+PGJjMGM0YmQ5Mzg2ODc4ZTdmOWIyZTA2MmUzZDQ4MjMxPl0vUm9vdCA4IDAgUi9TaXplIDEwPj4Kc3RhcnR4cmVmCjI0NDI5CiUlRU9GCg==
            [_line_discount_sum_tax] => 0
            [_hoof_address_card_name] => MH306763070FI.pdf
            [_shipping_address_index] =>     
            [_total_discount_sum_tax] => 0
            [_wcpdf_invoice_settings] => a:20:{s:24:"display_shipping_address";s:1:"1";s:13:"display_email";s:0:"";s:13:"display_phone";s:0:"";s:12:"display_date";s:12:"invoice_date";s:14:"display_number";s:14:"invoice_number";s:19:"attach_to_email_ids";a:10:{s:9:"new_order";s:0:"";s:15:"cancelled_order";s:0:"";s:12:"failed_order";s:0:"";s:22:"customer_on_hold_order";s:0:"";s:25:"customer_processing_order";s:0:"";s:24:"customer_completed_order";s:1:"1";s:23:"customer_refunded_order";s:0:"";s:16:"customer_invoice";s:0:"";s:13:"customer_note";s:0:"";s:20:"cart_abandoned_ce4wp";s:0:"";}s:7:"enabled";s:1:"1";s:22:"display_customer_notes";s:1:"1";s:13:"number_format";a:3:{s:6:"prefix";s:14:"[invoice_year]";s:6:"suffix";s:0:"";s:7:"padding";s:1:"7";}s:18:"my_account_buttons";s:9:"available";s:10:"paper_size";s:2:"a4";s:15:"font_subsetting";b:0;s:11:"header_logo";s:4:"1001";s:18:"header_logo_height";s:3:"2cm";s:9:"shop_name";a:1:{s:7:"default";s:7:"HOOF OY";}s:12:"shop_address";a:1:{s:7:"default";s:63:"Y-tunnus: 3126395-4
  Aisakellontie 36
  36240 Kangasala
  Finland";}s:6:"footer";a:1:{s:7:"default";s:53:"Instagram & Facebook @hoof.fi	
  Contact: info@hoof.fi";}s:7:"extra_1";a:1:{s:7:"default";s:0:"";}s:7:"extra_2";a:1:{s:7:"default";s:0:"";}s:7:"extra_3";a:1:{s:7:"default";s:0:"";}}
            [_hoof_address_card_number] => MH306763070FI
            [_wcpdf_invoice_number_data] => a:7:{s:6:"number";i:54;s:16:"formatted_number";s:11:"20220000054";s:6:"prefix";s:14:"[invoice_year]";s:6:"suffix";s:0:"";s:13:"document_type";s:7:"invoice";s:8:"order_id";i:1160;s:7:"padding";s:1:"7";}
            [_download_permissions_granted] => yes
            [_recorded_coupon_usage_counts] => yes
            [_wcpdf_invoice_date_formatted] => 2022-04-19 14:31:07
          )
  
      )
  
  )
  

  Totals

  Array
  (
    [coupon_collection] => Array
      (
      )
  
    [items] => Array
      (
      )
  
    [shipping] => Array
      (
        [cost] => HoofPriceComponents Object
          (
            [value] => 5.9
            [net] => 5.175
            [tax] => 0.73
            [quantity] => 1
            [format_option] => -1
          )
  
        [zone] => Matkahuolto
        [method] => Lähelläpaketti
        [instance_id] => 1
      )
  
    [applied_line_coupons] => Array
      (
      )
  
    [custom_discount] => 
    [percent_cart_discount] => 
    [fixed_product_discounts] => Array
      (
      )
  
    [fixed_cart_discounts] => Array
      (
      )
  
    [line_discount_sum] => 0
    [line_discount_sum_net] => 0
    [line_discount_sum_tax] => 0
    [cart_discount_sum] => 0
    [cart_discount_sum_net] => 0
    [cart_discount_sum_tax] => 0
    [total_discount_sum] => 0
    [total_discount_sum_net] => 0
    [total_discount_sum_tax] => 0
    [subtotal] => HoofPriceComponents Object
      (
        [value] => 5.9
        [net] => 5.18
        [tax] => 0.72
        [quantity] => 1
        [format_option] => -1
      )
  
    [total] => HoofPriceComponents Object
      (
        [value] => 5.9
        [net] => 5.18
        [tax] => 0.72
        [quantity] => 1
        [format_option] => -1
      )
  
    [coupon_counter] => Array
      (
      )
  
    [discount_item_map] => Array
      (
      )
  
  )
  

  Total minor amount

  590

  Cart discount sum: 0

  Paytrail items:

  Array
  (
    [0] => Array
      (
        [quantity] => 1
        [price] => 590
        [sku] => Matkahuolto - Lähelläpaketti
      )
  
  )
  

  Items sum minor: 590

  Kassa

  Valitse haluamasi maksutapa

  Tilaamalla hyväksyt ehtomme

  100% suojattu

   • Lähetys

    Matkahuolto - Lähelläpaketti 5,90 €

   • Välisumma

    5,90 €

   • Yhteensä

    5,90 €